A partir d’una enquesta a més de 8.000 ciutadans de vuit països europeus s’ha arribat a la conclusió que aquells qui utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport disposen d’un benestar emocional més bo. L’estudi de l’Institut de Salut Global també assegura que els ciclistes tenen una percepció més amable del seu entorn.

La salut mental, la vitalitat, l’estrès i el sentiment de soledat són els ítems que s’han tingut en compte a l’hora d’enquestar els usuaris que hi han participat. Per altra banda, s’ha demanat l’ús i freqüència de fins a set vehicles diferents. Un cop s’han encreuat dades, els usuaris de bicicleta són els qui disposen d’uns nivells més elevats de benestar emocional.

Una altra part de l’estudi també tracta d’analitzar el sentiment de soledat dels usuaris. Segons els especialistes, els ciclistes tenen una percepció més amable del seu entorn alhora que afavoreixen la cohesió social del lloc de residència.

Iona Ávila, principal investigadora de l’estudi, reconeix que la relació entre els comportaments de transport i la salut és un camp poc explorat. Explica que l’estudi només posa sobre la taula els resultats, però no aprofundeix en les causes. Tot i això, apunta algunes hipòtesis que podrien esdevenir les causes de tot plegat: el sentiment d’independència que aporta la bicicleta, el plaer o el simple fet d’establir rutines en el dia a dia han estat punts de discussió entre els experts.

A Barcelona hi ha pocs quilòmetres de carrils bici? 

Segons l’especialista en mobilitat, Barcelona disposa de pocs quilòmetres i infraestructures adaptades a les bicicletes. De fet, hi ha moltes ciutats europees que en sumen molts més. Creu que, en aquest sentit, hi ha molt per avançar. També perquè l’entorn sigui agradable per als ciclistes.