El 87 % dels barcelonins tenen garantida l’accessibilitat directa en transport públic al seu centre d’atenció primària —sense fer cap transbordament— i d’aquests, el 42 % viuen en un radi de 400 metres del CAP i, per tant, com a màxim han de caminar 15 minuts per arribar-hi. Són algunes de les dades que s’extreuen d’un estudi que ha realitzat l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona en què han analitzat la mobilitat de la ciutat i quines facilitats o dificultats tenen els veïns per arribar al seu CAP i al seu hospital de referència, és a dir, per anar al metge. L’objectiu és veure si els centres de salut són prou accessibles i millorar l’oferta de transport públic en el cas que sigui necessari.

Pel que fa a la mobilitat per arribar als hospitals, l’estudi conclou que el 71 % dels barcelonins hi poden arribar a peu en un màxim de 15 minuts, o bé en transport públic sense fer cap transbordament. El 26 % hi poden arribar fent un únic intercanvi entre línies de bus o metro.

L’estudi assegura que hi ha pocs casos en què un ciutadà hagi de caminar més de 400 metres, agafar el transport públic i fer més d’un intercanvi per anar a l’hospital de referència.

Laia Bonet: “Les dades són bones”

Segons la tercera tinenta d’alcaldia de Mobilitat, Laia Bonet, l’objectiu era fer un diagnòstic de la cobertura que dona el transport públic per anar als centres sanitaris, sobretot tenint en compte l’envelliment de la població i les dificultats de mobilitat afegides als barris de muntanya. “Les dades són bones”, ha assegurat Bonet, i això ens impulsa a seguir treballant en aquesta línia.

Bonet també ha admès que hi ha “barris perifèrics on encara cal reforçar alguns equipaments, entre els quals els sanitaris”. En aquest àmbit, ha remarcat que sempre que s’obri un centre de salut cal tenir present quina és l’accessibilitat que tenen els usuaris.

Canvis en la nova xarxa de bus

El govern municipal informa que en aquest mandat s’han introduït alguns canvis en la xarxa de busos per millorar l’accessibilitat als centres. Per exemple, la nova Línia 141 de bus que dona servei al CUAP Manso i a l’Hospital Clínic, els canvis de recorregut i parades noves a les línies V9 i 54, l’ampliació del V27 els caps de setmana per arribar a l’Hospital del Mar o la posada en marxa del bus a demanda del Farró-Galvany, entre d’altres.

El consistori també té previst posar en marxa una campanya de comunicació perquè la ciutadania conegui les alternatives de transport públic per anar al metge i pugui triar els transbordaments més eficients.