sòfora del Japó a Barcelona
Exemplar de sòfora al carrer de Bilbao a mitjans de juliol.

L’inici de l’estiu és època de floració d’alguns dels arbres que poblen la trama urbana de Barcelona i diversos parcs i jardins. En conjunt es tracta d’espècies foranes, però ja ben implantades a la ciutat.

La tipuana, un dels arbres més nombrosos de la ciutat, ha encatifat amb les seves flors carrers i voreres de la ciutat durant les darreres setmanes. Les flors d’aquest arbre ja han caigut i ara és el torn d’un altre arbre també molt vistós quan floreix: la sòfora o acàcia del Japó.

La sòfora o acàcia del Japó, l’arbre que floreix quan arriba la canícula

La sòfora o acàcia del Japó (‘Styphnolobium japonicum’) sol començar a florir entre principis i mitjans de juliol. El pic de floració s’esdevé habitualment a la darreria del mes, coincidint amb l’arribada de la canícula de l’estiu.

La floració tot just s’inicia aquests dies. Exemplar del carrer Selva de Mar

La sòfora o acàcia del Japó no és curiosament nadiua d’aquest país, el Japó, sinó de la Xina i l’est de l’Àsia, on des de fa molts anys es planta a prop dels temples budistes tal com reflecteix un altre dels noms amb el qual es coneix: l’arbre de les pagodes.

Es tracta d’un arbre caducifoli, de fulles compostes i flors de color crema o blanquinoses que s’agrupen en ramells. En caure s’acumulen a terra, com passa també amb les flors de les tipuanes. Els fruits són una mena de llegums cilíndrics.

Detall de les flors i les fulles

Diverses parts d’aquest arbre són tòxiques: l’escorça, les llavors i, sobretot, el llegum.

Els exemplars adults poden arribar a assolir alçàries compreses entre els 10 i els 20 metres.

On en podem trobar?

És un arbre força comú a la ciutat de Barcelona, amb més de 10.000 exemplars d’aquesta espècie. És de creixement ràpid, resisteix bé la contaminació i la sequera estival, genera una ombra generosa i, a més, té qualitats ornamentals i estètiques.

Podem trobar-ne exemplars, per exemple, al carrer de la Selva de Mar, al carrer de Bilbao —per damunt de la Diagonal—,  a la superilla del Poblenou, al carrer de Biosca, a l’avinguda de les Drassanes, a la rambla del Carmel, al carrer de Santaló o al carrer de Floridablanca, entre molts altres indrets.

Una eina per conèixer el nom de tots els arbres de Barcelona

La sòfora és només un dels arbres que poblen els carrers de la ciutat de Barcelona.

Recordeu que una de les millors eines que tenim els barcelonins per tal d’identificar-los és l’Atles de Biodiversitat de Barcelona. Es tracta d’una eina interactiva que incorpora un conjunt de mapes que mostren algunes de les dades més rellevants de la biodiversitat urbana.