Contaminació a Barcelona des de Collserola

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha desactivat l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica després de nou dies d’episodi de nivells alts de partícules en suspensió (PM10). L’avís estava actiu a tot Catalunya des del 25 de juny, després de la revetlla de Sant Joan i hores abans de l’inici d’una onada de calor que va portar temperatures rècord a molts punts del territori, també a Barcelona.

La Generalitat ha informat que els nivells de PM10 han disminuït en les darreres hores a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Tot i que encara es manté lleugerament pols en suspensió provinent de l’Àfrica, la previsió és que els contaminants no superin el valor límit diari de 50 µg/m³ en més d’una estació.

Tot i això, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic seguirà l’evolució de les condicions atmosfèriques durant els pròxims dies. Aquest dissabte, 6 de juliol, s’espera un nou pic de calor per una possible intrusió africana que pot fer augmentar de nou la concentració de partícules en l’aire. Ara bé, els models apunten a un canvi de temps a partir de dilluns que podria dispersar de nou aquestes partícules.

…però s’activa l’avís preventiu per ozó troposfèric

Malgrat la millora de la situació pel que fa a les partícules en suspensió, a diverses zones de Catalunya s’han registrat nivells elevats d’ozó troposfèric. La Generalitat preveu que se superi el llindar d’informació a:

  • el Penedès-el Garraf
  • el Camp de Tarragona
  • la Catalunya Central
  • la plana de Vic
  • l’alt Llobregat

Aquests nivells alts d’ozó troposfèric es registren quan coincideixen contaminants primaris (òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils) i una radiació solar intensa durant un període de temps llarg.