L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha activat aquest dimarts el protocol d’actuació per als episodis d’alta contaminació atmosfèrica en fase d’avís preventiu. En concret, s’ha activat per a les partícules en suspensió PM10, és a dir, elements sòlids d’una mida inferior als 10 micròmetres. Són, per exemple, partícules de pols, cendra o provinents del trànsit rodat, tant dels motors com dels pneumàtics.

Segons l’AMB, la presència de partícules a l’atmosfera és conseqüència de tres factors que han coincidit en el temps. D’una banda, la situació climàtica, amb una onada de calor que es mantindrà fins a finals de setmana. De l’altra, l’ús de pirotècnia que s’ha fet a la ciutat coincidint amb la revetlla de Sant Joan. El tercer element que afavoreix l’augment de PM10 és una intrusió de pols d’origen africà.

Els nivells han superat els 50 micrograms per metre cúbic a cinc estacions de l’àrea metropolitana i la previsió no indica una millora de la situació en les properes 24 hores. En concret, s’ha sobrepassat el límit establert a l’Eixample, el Poblenou, Sant Vicenç dels Horts, Sant Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat. Per llei, aquests valors màxims no es poden superar en mitjana diària més de 35 vegades en un any.

Consells i recomanacions

Donada la situació, l’AMB ofereix consells i recomanacions tant als ajuntaments com als ciutadans i empreses. En l’àmbit de la mobilitat es recomana prioritzar els trajectes a peu, amb bicicleta o en transport públic. Per contra, es demana reduir l’ús del vehicle privat i, en cas que sigui imprescindible, optar pel cotxe compartit fent-ne una conducció eficient.

A les zones d’obres s’aconsella regar amb més freqüència, minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària, i assegurar-se que els que poden generar pols estan tapats amb lones protectores. També es demana reduir el transport de matèries primeres i mercaderies, i aturar els treballs de moviments de terres i els enderrocs. A les indústries se les insta a prendre mesures específiques previstes als plans d’actuació.