La fi aquest dimarts de l’episodi ambiental per contaminació per partícules en suspensió (PM10) tanca, de moment, un cicle de nou dies en què la pol·lució a Barcelona ha estat molt alta. I ho ha estat pel que fa a tres contaminants: el diòxid de nitrogen, les partícules en suspensió i l’ozó troposfèric.

Sense episodi, malgrat superar els nivells d’NO2

Els nivells més alts de diòxid de nitrogen (NO2) es van registrar entre els dies 27 i 29 de juny. Es va superar el llindar de 160 µ/m3 (el límit que marca l’avís preventiu) en una fracció d’una hora a 12 estacions de la ciutat de Barcelona. Però és que, a més, quatre estacions van superar els 200 µ/m3 (el nivell que marca l’inici d’un episodi), amb un pic a l’estació de Gràcia el divendres 28 de juny en què es van assolir els 233 µ/m3 a les 10 del matí. Malgrat superar els nivells màxims en dues estacions, la Generalitat va decidir no activar l’episodi. La norma diu que no és necessari si la previsió indica una millora dels nivells les 24 hores superiors. Una activació d’episodi per NO2 implicaria la restricció del trànsit dels vehicles més contaminants a la zona de baixes emissions, fet que no s’ha produït encara des que va entrar en vigor el desembre del 2017.

Episodi per partícules en suspensió de 24 hores

En el cas de les partícules en suspensió, la Generalitat va activar l’episodi ambiental per contaminació aquest dilluns i l’ha desactivat, rebaixant-lo a avís preventiu al cap de 24 hores. A Barcelona es van produir 11 superacions del valor límit diari d’aquest contaminant entre els dies 24 i l’1 de juliol. El valor màxim es va enregistrar a l’estació de l’Eixample el dilluns 24 de juny. L’episodi per partícules s’activa quan la mitjana diària supera els 80 µ/m3 en més d’una estació. La seva activació, però, no suposa restriccions de trànsit.

L’ozó troposfèric pels núvols

L’ozó troposfèric és un contaminant que es crea per la combinació del diòxid de nitrogen amb els compostos orgànics dels boscos i la radiació solar. Els alts nivell d’NO2 d’aquests darrers dies a Barcelona i l’Àrea metropolitana i la forta calor ha fet que s’hagin registrat nivells d’ozó que no es produïen des del 2003. Aquest contaminant secundari acostuma a afectar la Plana de Vic però en aquesta ocasió ha abraçat una zona més àmplia i s’ha estès també pel Montseny i altres zones de Catalunya.