La Generalitat de Catalunya va aprovar, l’any 2017, la Llei de canvi climàtic que havia d’impulsar mesures més sostenibles a totes les comarques. El govern de Madrid encara no ha aprovat cap llei d’aquestes característiques, però la crisi sanitària, associada a una crisi econòmica, sembla que n’ha impulsat la tramitació.

Dimarts, el Consell de Ministres va aprovar el projecte de llei que ara restarà pendent de ser discutit a les Corts, on l’hauran de votar els diferents grups polítics.

Transició energètica com a solució a la crisi econòmica

Aquesta normativa està encaminada que l’Estat complexi les normatives europees i a no sobrepassar els límits permesos d’emissions que es van acordar en l’Acord de París o en la mateixa COP25 de Madrid. També es presenta aquesta llei com una oportunitat i una de les vies que permetran sortir de la crisi econòmica lligada a la pandèmia de la covid-19.

El preàmbul del projecte de llei apunta que la transició energètica mobilitzarà més de 200.000 milions d’euros, entre el 2021 i el 2030, dels quals el 70 % és de capital privat. El Ministeri per a la Transició Energètica afirma que això accelerarà moltes inversions que estaven previstes per a la propera dècada i es podrà reactivar així, segons diuen, l’economia. De fet, preveuen que la taxa d’ocupació, el 2030, serà d’entre 250.000 i 350.000 persones.

Reducció del 20 % d’emissions el 2030

La norma estatal, igual que la catalana i l’europea, preveu arribar al 2050 amb emissions nul·les de gasos d’efecte hivernacle. Per tal d’aconseguir-ho, s’estima que el 2030 s’haurien d’haver reduït les emissions en un 23 % respecte a les del 1990 a tot el conjunt de l’estat. Algunes ONG mediambientals consideren aquest llindar insuficient. Greenpeace, per exemple, proposa que sigui del 55 %.

Impuls de les energies renovables

La normativa preveu que al 2030 s’incrementi en un 70 % l’ús d’energies renovables. Actualment, només el 20 % de l’energia total consumida a Espanya és d’origen renovable i amb l’augment previst passaria a ser del 35 %.

Dins aquestes mesures que afecten l’electricitat, també s’inclou el transport. A Espanya el transport per carretera és el responsable del 25 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i tot fa pensar que les mesures que impulsarà el govern estaran encaminades a facilitar la compra de vehicles elèctrics. Les Illes Balears, per exemple, ja han impulsat una normativa que prohibeix les matriculacions de vehicles dièsel a partir del 2025 i de la resta de vehicles amb motors de combustió a partir del 2035.

La transició energètica, a banda de comportar una desinversió estatal dels combustibles fòssils, també preveu mesures de desinversió a la tècnica de fractura hidràulica o “fracking”, encara que la normativa no preveu dates concretes per a això.