El litoral de Barcelona s’està reduint cada any i els temporals marítims contribueixen a la regressió de les platges. Jorge Guillén, investigador de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), explica que és un fenomen natural, però que es veurà agreujat amb el canvi climàtic a causa de l’augment del nivell del mar i de temporals cada cop més freqüents i violents.

Els episodis en què un temporal s’endú la sorra de les platges de la ciutat són cada cop més habituals. Segons Guillén, l’erosió depèn del balanç sedimentari, és a dir, de la quantitat de sediment que arriba i de la quantitat que se’n va de la platja, a causa dels corrents o l’onatge. A Barcelona les platges no tenen cap tipus d’aportació natural i, per tant, el balanç sempre serà negatiu.

El canvi climàtic agreujarà la regressió de les platges

El nivell del mar està augmentant i ho continuarà fent. Els experts estimen que d’aquí a finals de segle el nivell del mar pot créixer fins a un metre. Tenint en compte que el front marítim de la ciutat està edificat, algunes de les platges podrien veure’s reduïdes al 50 %.

“Les platges tal com les coneixem ara, no podran ser el futur. La platja, de mica en mica, es transformarà en un producte de luxe, perquè els costos per preservar-la seran molt alts.”

regressió platges

Canviar l’estratègia de construir contra natura

Jorge Guillén recomana canviar l’estratègia que s’ha seguit fins ara per combatre la regressió de les platges,  amb mesures correctores com la regeneració artificial de sorra o la construcció d’estructures, com espigons o dics submergits. “No són una solució permanent, cal canviar la visió de construir contra natura”.
Per això assegura que caldrà fer una gestió en què caldrà triar quines platges es volen conservar i quines no, en funció de la inversió que requereixi mantenir-les.

Dunes híbrides, un projecte de l’AMB

L’Àrea Metropolitana impulsa el projecte Dunes híbrides per recuperar paisatges de dunes naturals a platges com les de Castelldefels o Gavà, perquè suposen una defensa natural contra la pèrdua de sorra.