Dunes híbrides és un projecte coordinat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona que des del 2010 pretén recuperar i multiplicar les dunes i difondre’n la importància ecològica i estructural a la ciutadania.

Les dunes són un element estructural i paisatgístic de les platges del Baix Llobregat, de gran importància ecològica i per a la permanència de moltes platges. Actualment es troben amenaçades per la pressió urbanística i l’elevació del nivell del mar lligada al canvi climàtic.

Jordi Bordanove, biòleg i cap de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha parlat de la importància de les dunes i del projecte Dunes híbrides, que pretén recuperar les dunes del litoral sud de la ciutat de Barcelona.

Aquest projecte de millora de les dunes del Baix Llobregat es va començar a gestar l’any 2010 amb el primer taller internacional que va organitzar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El programa Dunes híbrides s’emmarca en el projecte europeu OPERAs (Operational potencial of ecosystem research applications). Es va començar a desenvolupar al terreny l’any 2014, amb dues fases de reconstrucció de les platges de Castelldefels, Gavà i Viladecans. L’any 2016 es va desenvolupar una tercera fase d’eliminació de plantes exòtiques i invasores que poblen les dunes. Actualment s’està treballant, amb les altres administracions competents a les platges com la Generalitat i el ministeri, per tal dur-ne a terme la quarta fase, en la qual es continuarà reforçant l’ecosistema dunar.

Per què cal impulsar artificialment la formació de les dunes?

A diferència del que passava antigament, avui en dia convé donar un impuls extra a les dunes per tal que es puguin arribar a gestar. Les causes cal buscar-les en l’alteració de la dinàmica de sorres al litoral, sobretot per la construcció de ports o la disminució de l’aportació de sorres procedents dels rius. L’arribada de menys sorres a les platges es combina, a més, amb la construcció i edificació de la façana litoral, un fet que escanya l’espai disponible per a les dunes. Tot plegat fa que convingui realitzar petites intervencions per tal d’impulsar que el sistema dunar pugui funcionar tot sol.

Hi podria haver dunes a Barcelona?

Jordi Bordanove ha explicat que les característiques de la sorra i les platges del riu Llobregat cap al sud són diferents de les que hi ha al nord de la ciutat. Les sorres més fines del sud de Barcelona afavoreixen que, si perden humitat i bufa el vent, puguin arribar a formar dunes. De Barcelona cap amunt, en canvi, hi predominen els saulons i per tant la sorra més granelluda -més gran-, un fet que en dificulta la formació. Aquest fet, sumat a la gran pressió humana i urbanística de la capital catalana, en dificulta encara més la presència.

La importància de l’educació ambiental i la divulgació

L’Àrea Metropolitana de Barcelona promociona el coneixement del sistema dunar i la convivència i el respecte per part dels usuaris de les platges. Actualment realitza cinc activitats del programa d’educació ambiental que s’ofereix a les les escoles i entitats, i també treballa aquest tema dins del projecte de la Jugateca Ambiental.

La planta estrella de les dunes és el borró o el lliri de mar, pel que fa a la fauna hi ha diverses aus, rèptils i papallones específiques. És un ecosistema d’alta riquesa i que convé conèixer i respectar.

A continuació podeu escoltar l’entrevista sencera realitzada a Jordi Bordanove a ‘El matí de Barcelona’, a betevé 91.0 fm: