Els espais verds urbans, els parcs i jardins són espais de natura que tenen una importància vital per a les ciutats. En termes d’ecologia són els grans pulmons d’oxigen, però a més ofereixen un gran conjunt de serveis ecològics i socials que milloren la qualitat de vida i la salut de la ciutadania.

Barcelona disposa actualment de 1.128 hectàrees d’espais verds públics integrats en la ciutat, que es tradueixen en 7 metres quadrats per habitant, una xifra que s’allunya molt de la recomanada per l’Organització Mundial de la Salut, entre 15 i 20 metres quadrats verds per habitant. Ara bé, si tenim en compte les 1.689 hectàrees de bosc concentrades al parc de Collserola, ens acostem més a les recomanacions de l’OMS.

Respecte als criteris que haurien de seguir els nous parcs de Barcelona, el director de l’Observatori de la Urbanització de la UAB, Francesc Muñoz, assegura que la Barcelona del segle XXI és diferent a la del segle XIX i que, per tant, hem de buscar nous programes perquè els espais verds responguin als usos i necessitats dels habitants urbans actuals.

Amb el pas del temps, les ciutats s’han fet més complexes i compten amb infraestructures i elements lineals que passen pel mig de la ciutat. El verd urbà també és ciutat; per això, Muñoz considera que les zones verdes haurien de ser una part de la ciutat que connecti els barris i que ens convidi a moure’ns.

Un altre dels temes que hem tractat és el canvi climàtic. Les emissions de GEH continuen augmentant en àmbit global i en els pròxims anys Barcelona s’haurà d’adaptar a un clima càlid més rigorós; per això, calen zones més fresques. Francesc Muñoz explica que alguns estudis demostren que, entre les espècies vegetals que resten més calor a l’ambient, destaca l’espàrrec, una espècie que trobem a Catalunya. Per això, el director de l’Observatori de la Urbanització de la UAB afirma que “en el futur podem plantejar-nos una plantació que sigui més competent a l’hora de restar calor a l’ambient, perquè això farà que la ciutat pugui mitigar els efectes del canvi climàtic”.