Els espais verds urbans, els parcs i jardins, són espais de natura que tenen una importància vital per les ciutats. A nivell ecològic, són els grans pulmons d’oxigen, però a més ofereixen un gran conjunt de serveis ecològics i socials que milloren la qualitat de vida i la salut de la ciutadania.

Barcelona disposa actualment de 1.128 hectàrees d’espais verds públics integrats en la ciutat, que es tradueixen en 7 metres quadrats per habitant; una xifra que s’allunya molt de la recomanada per l’Organització Mundial de la Salut, entre 15 i 20 metres quadrats verds per habitant. Això, sí, si tenim en compte les 1.698 hectàrees de bosc concentrades al parc de Collserola, ja ens acostem més a les recomanacions de l’OMS.

Conversem amb Francesc Muñoz, director de l’Observatori de la Urbanització de la UAB, per parlar dels espais verds de la ciutat i de la seva importància tant a nivell ecològic com pels valors socioculturals que aporten.