Aixeta

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha activat aquest dilluns, en fase de prealerta, l’Indicador global de sequera a les conques internes de Catalunya (les que abasteixen d’aigua la ciutat de Barcelona). Això ha comportat l’aplicació durant 18 mesos d’un conjunt de mesures de caràcter preventiu i de gestió de l’aigua. Per exemple, l’augment de la producció d’aigua dessalinitzada als embassaments del sistema Ter-Llobregat.

Sequera hidrològica des del 2016

L’any 2018 va ser plujós, però en paràmetres mitjans, Catalunya viu un període molt sec des de principi del 2016, és a dir, que la pluja caiguda des de llavors és inferior a la mitjana dels cinc anys anteriors. Actualment, el 75 % dels municipis de conques internes es troben en sequera extrema per manca de pluja, especialment a les capçaleres dels rius. A més, cal afegir-hi que aquest estiu ha estat sec i calorós i el volum d’aigua en el sistema que abasteix cinc milions d’habitants s’ha situat per sota del 60 %. Concretament, els embassaments es troben al 57 % de capacitat i, segons les directrius del Pla especial de sequera, quan baixen per sota del llindar del 60 % (menys de 367 hectòmetres cúbics emmagatzemats) cal activar la situació de prealerta per sequera i prendre les mesures preventives pertinents per garantir els diferents usos i compensar el descens de les reserves d’aigua. Fa tot just un any, per les mateixes dates, els embassaments es trobaven al 85 % de  capacitat d’emmagatzematge.

Si durant els propers mesos els embassaments baixen del 40 % de capacitat, llavors s’activarà l’alerta per sequera i es prendran mesures restrictives. 

La dessalinitzadora del Llobregat produeix ara al 70 %

Una de les mesures preventives que l’ACA ha engegat és l’augment de producció d’aigua dessalinitzada. És així com la dessalinitzadora del Llobregat produeix ara al 70% de capacitat, mentre que les darreres setmanes funcionava només al 20% i durant la primavera va funcionar al 10%.

La dessalinitzadora de la Tordera funciona ara al 75 % de capacitat, mentre que les darreres setmanes funcionava al 50 % i durant la primavera ho va fer al 35 %. D’aquesta manera, es vol alentir el descens de els reserves i optimitzar al màxim els recursos d’aigua disponibles.

Una altra de les mesures que l’ACA duu a terme aquests dies és la comprovació dels pous destinats a l’abastament d’aigua en situacions de sequera, així com també les instal·lacions de regeneració d’aigua. També es duran a terme accions d’informació i sensibilització orientades a afavorir l’estalvi i el consum responsable d’aigua.

Els mapes del temps no preveuen pluja a curt termini

Els models meteorològics a mitjà termini no preveuen cap gran episodi plujós a la ciutat que pugui fer canviar la tendència dels darrers mesos.

Cal assenyalar, però, que durant la tardor i la primavera hi ha molts canvis atmosfèrics sobtats. Per aquest motiu, recomanem seguir les actualitzacions dels mapes del temps, dia a dia.