El Pantà de Sau aquest 4 d'octubre. Foto: Elisabet Roch

Les grans pluges de la llevantada d’aquesta setmana comencen a arribar als embassaments de les conques internes de Catalunya.

Quatre punts més que dilluns

Les reserves hídriques de les conques internes han crescut prop de 30 hm³ des d’aquest dilluns. Hem passat dels 371.68 hm³ d’aigua emmagatzemada (un 53.52 % sobre un total de 694.45 hm³) als 399.34 hm³ d’aquest divendres (un 57,5 % del total).

Dels canvis més notables, destaca l’embassament de Siurana, situat allà on més ha plogut aquests dies i que ha multiplicat per dos el seu volum emmagatzemat, passant del 25 al 56 % de la seva capacitat total, per bé que és cert que és un dels embassaments petits (només 12.22 hm³ de capacitat total).

Dels grans, del sistema Ter-Llobregat, gairebé tots han pujat entre tres i cinc punts percentuals en aquests quatre dies.

Encara queda aigua per arribar

Tot i que és evident que el gruix de les avingudes dels rius ja ha arribat, el cert és que encara queda molta aigua per arribar, especialment als embassaments del Ter i el Llobregat, on els rius encara baixen amb un cabal més alt del que és habitual.

Cabal del riu Llobregat abans d’arribar a La Baells. Font: Agència Catalana de l’Aigua

 

Cabal del riu Llobregat abans d’arribar al Pantà de Sau. Font: Agència Catalana de l’Aigua

El marge de maniobra als embassaments de Siurana i Riudecanyes és menor, atès que la conca menor dels rius, el subsol i que els rius no acostumen a portar un cabal tan regular d’aigua.

La sequera no s’acaba

Sense pluges a la vista a curt termini, la gran llevantada d’aquesta setmana s’entreveu simplement com un alleugeriment en la situació hídrica de casa nostra, però en cap cas la solució.

Amb una mica de sort, el volum emmagatzemat podria assolir el 60 % els propers dies, que marca el moment en què s’entra en prealerta, però fan falta més episodis de pluja perquè la situació torni a ser òptima.

Veurem si el novembre ajuda.