La nostra reportera Geor Giner entrevista Toni Feliu, expert en “software” i músic que acaba de publicar un disc sobre l’episodi psicòtic que va experimentar fa anys.