A Barcelona, hi ha un total de 16.000 pisos de protecció oficial promoguts en venda i en alguns casos no se n’està fent un bon ús. L’Ajuntament ha detectat indicis de frau per part dels propietaris gràcies al programa d’inspeccions que va posar en marxa el desembre del 2017. Dels 2.679 pisos visitats, en més de 300 casos se’n feia un mal ús; la majoria, 205, estaven rellogats sense autorització i per sobre del preu taxat (173) o bé estaven buits (32). Són, per exemple, a barris com la Barceloneta, el Clot o el Poble-sec.

Pel que fa a la resta, els utilitzaven per a altres fins, com ara per instal·lar-hi despatxos o pisos turístics, o bé cedir-los a un familiar. Els habitatges de protecció oficial, coneguts com a HPO, els concerta la Generalitat de Catalunya i estan pensats perquè l’adjudicatari hi estableixi el domicili habitual i permanent. Mentre tinguin la qualificació, el propietari està subjecte a una sèrie d’obligacions legals i, per tant, en aquests més de 300 casos, s’han incomplert.

Sancions d’entre 4.000 i 45.000 euros

Aquest tipus de frau està considerat molt greu a la Llei de protecció de l’habitatge i, per això, l’Ajuntament ha obert 60 expedients sancionadorsja ha cobrat 127.000 euros de 12 dels adjudicataris sancionats. Les multes oscil·len entre els 4.000 i 45.000 euros i es modulen en funció del grau de la infracció. Ara bé, la regidora d’Habitatge, Lucía Martín, ha recalcat que la intenció del consistori no és “recaptar diners”, sinó que els HPO recuperin la “funció social”. De fet, s’ha regularitzat el preu taxat en 11 dels pisos que s’havien llogat i s’han cedit sis habitatges buits a la borsa de lloguer de la ciutat.

Pisos protegits de forma permanent

Els pisos protegits perden la qualificació al cap d’uns anys. La inspecció s’ha centrat en aquells que precisament deixaran de ser HPO en breu perquè, segons l’Ajuntament, els propietaris podrien ser més susceptibles a relaxar-se. El consistori considera un “despropòsit” que la condició de pis de protecció oficial caduqui i demanen un canvi normatiu a la Generalitat perquè sigui permanent.