L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat el Servei Municipal de Convivència i Turisme. És un projecte nou que vol resoldre conflictes de convivència que tenen lloc a habitatges turístics legals mitjançant la mediació. La problemàtica més habitual és el soroll generat per festes o pels horaris d’entrades i sortides dels pisos. També hi ha queixes per danys en zones comunes de la finca, incidents amb alcohol o drogues i, en menor mesura, brutícia.

L’Ajuntament ja ha tancat més de 5.000 pisos turístics, però creuen que abans d’aplicar sancions cal buscar solucions. Des que es va posar en marxa el servei, fa set mesos, s’han realitzat 372 actuacions. D’aquestes, se n’han resolt 238. La majoria, concretament 187, s’han solucionat mitjançant assessoraments telefònics a una de les parts. La resta, a través de mediacions. En aquests casos, un tècnic de l’Ajuntament contacta amb l’afectat i analitza el conflicte. Després, es reuneix amb el veí que s’ha queixat i el propietari del pis turístic per buscar-hi solucions.

Algunes de les mesures que s’implanten són, per exemple, insonoritzar l’habitatge, posar moqueta perquè no se sentin els passos o les rodetes de la maleta, instal·lar detectors de fum o filtrar el perfil dels turistes per edat, entre d’altres.

Els veïns afectats es poden posar en contacte amb aquest servei de mediació a través del correu convivenciaturisme@ext.bcn.cat i del telèfon 93 595 17 49 per rebre assistència en un o dos dies. Tot i això, el 70 % dels casos arriben a través de la Guàrdia Urbana i poden tardar fins a un mes a ser atesos.