L’Ajuntament vol combatre el frau en l’ús dels habitatges protegits en propietat, els coneguts com a HPO (concertats per la Generalitat de Catalunya). Per això ha iniciat un programa d’inspecció i sanció als 16.000 habitatges que encara conserven aquesta qualificació a la ciutat. De moment, dels 1.500 pisos que ja s’han inspeccionat, en 13 casos s’ha obert un expedient sancionador.


Es tracta de pisos que van ser adjudicats a través d’un concurs públic i on actualment no viuen les persones adjudicatàries i que estan buits. Els pisos sancionats es troben repartits per tota la ciutat: n’hi ha tres a Ciutat Vella, un a Sants-Montjuïc, dos a Horta-Guinardó, quatre a Nou Barris, un a l’Eixample i tres a Sant Martí.

Primera sanció de 196.000 €

Amb l’inici de les inspeccions, ja s’ha resolt el primer expedient i els propietaris del pis han estat sancionats amb 196.000 euros. Es tracta d’un habitatge situat al carrer del Doctor Aiguader, a la Barceloneta, que els adjudicataris havien llogat sense el permís de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Forma part d’un grup de pisos construïts als anys 90 i que durant 30 anys tindran la qualificació de protecció oficial. Mentre la mantinguin els propietaris estan sotmesos a una sèrie d’obligacions legals, que en aquest cas, han incomplert. La sanció es composa de dues multes (de 90.000 € cadascuna) per tenir el pis buit i per haver-lo rellogat, i de 16.000 € més corresponents a la devolució del lloguer cobrat.

Sancions de 90.001 € a 900.000 €

Aquest tipus de frau està considerat molt greu a la Llei de protecció de l’habitatge i les multes poden anar dels 90.001 € fins als 900.000 €. Per tot plegat l’Ajuntament reclama a la Generalitat i al Parlament que els habitatges que construeix l’Administració mantinguin la qualificació de protegits de forma indefinida i es conservin com a parc destinat a polítiques socials.

Habitatges protegits a Barcelona

Ja fa temps que el govern municipal ja no promou els habitatges de compra. L’aposta és que en un futur el 80 % del parc públic sigui de lloguer i només hi hagi un 20 % d’habitatges amb dret de superfície. En aquesta modalitat se n’adquireix la propietat per un període de 75 anys, amb un preu que està molt per sota del mercat. Això sí, el sòl sempre serà de l’Administració. De fet, quan l’adjudicatari vol marxar del pis, l’Institut Municipal de l’Habitatge li pot recomprar i adjudicar a una altra família.