La pujada del preu del lloguer durant els últims anys no ha estat només un fet aïllat a Barcelona, sinó també al conjunt de l’estat. A Espanya un pis de lloguer és un 50 % més car que a finals del 2013. Així ho conclou l’últim informe del Banc d’Espanya, que també recull que Barcelona és la segona ciutat que ha patit un major increment, només per darrere de Palma.

Aquesta realitat es pot veure clarament amb un exemple. Si una persona havia de pagar 700 euros per un pis de lloguer a finals del 2013, ara n’haurà de pagar 1.050 pel mateix habitatge. L’increment del lloguer, però, ha tingut un impacte desigual segons el barri: mentre al centre i als barris de l’Eixample és on més han pujat els preus, als barris amb rendes més elevades (Sarrià – Sant Gervasi o les Corts) els preus han variat menys.

L’informe també destaca que les dificultats per accedir a un habitatge a Barcelona pel preu del lloguer s’han estès a altres municipis de l’àrea metropolitana, com l’Hospitalet, Sant Cugat, Gavà, Cerdanyola o Santa Coloma de Gramenet.

 

Detectada una desacceleració del lloguer a Barcelona

A diferència d’altres grans ciutats espanyoles com Madrid, on les dades indiquen que el preu dels lloguers pot seguir augmentant en un futur pròxim, a Barcelona la situació podria haver tocat sostre. Ho diu el mateix estudi, després de detectar una desacceleració del preu. Inclús conclou que es podria parlar d’un estancament.

Però els preus elevats no han evitat que cada cop hi hagi més gent que visqui de lloguer, sobretot joves, immigrants i treballadors temporals, segons l’informe. Els autors ho atribueixen a la precarietat laboral i també a la caiguda de nous habitatges de protecció oficial a l’estat. El 1995 es van destinar 71.141 habitatges nous protegits i fins al 2012 la mitjana es va situar en 60.000. Però amb el pas dels anys la xifra s’ha anat reduint fins als 5.191 nous pisos de protecció oficial el 2018. D’aquests, només dos de cada deu es destinen al lloguer.

Gairebé la meitat dels ingressos només per pagar el lloguer

Una altra de les conclusions de l’estudi és el que suposa la situació actual de l’habitatge a l’estat: que les famílies hagin de destinar gran part dels seus ingressos a pagar només el lloguer. De mitjana, les famílies espanyoles van destinar el 2014 el 27,8 % dels ingressos a despeses exclusives del lloguer, percentatge que s’incrementa fins al 46,9 % a les llars més desafavorides, amb menys ingressos. La mitjana registrada als països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va ser del 13,1 %.

Davant d’aquest escenari, algunes administracions locals com Barcelona demanen a la Generalitat poder regular els preus dels lloguers per evitar abusos.