Està a punt de néixer a Ciutat Vella una oficina dedicada a l’assessorament legal sobre l’àmbit de l’habitatge. La impulsen l’Ajuntament i el Col·legi de l’Advocacia i la intenció és atendre afectats per emergències d’habitatge, com els desnonaments, clàusules terra o per problemes amb les hipoteques. El servei els atendrà i els assignarà, si cal, advocats d’ofici. La intenció és donar cobertura jurídica a les persones en situació de vulnerabilitat, tal com ha explicat la degana del col·legi, Maria Eugènia Gay: “Hi ha gent que no sap que des de la Ciutat de la Justícia els poden assignar un advocat d’ofici”. El servei s’estrenarà al districte de Ciutat Vella, però l’objectiu a llarg termini és estendre’l a tota la ciutat.

Millores salarials i dignificació de la professió

L’anunci s’ha fet en el marc del Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici, en què Gay ha reivindicat millores per als advocats d’ofici. La degana ha explicat que les seves retribucions estan congelades des de l’any 2009 i no s’ha augmentat l’IPC. També ha explicat que hi ha falta de coordinació entre administracions i que els torns d’ofici -suposadament de 24 hores- es poden allargar fins a tres dies.

Balanç del torn d’ofici

El col·legi també ha fet balanç del primer semestre d’enguany. De les prop de 55.200 atencions a Barcelona, les matèries més demandades han estat les penals, seguides de les civils i les de violència masclista.