Durant el pic de contagis de la primera onada, es van concedir permisos temporals per permetre la venda de tota mena de mascaretes autofiltrants. Ara que el subministrament està assegurat, només es podran adquirir aquelles amb un certificat europeu, les FFP2. Les KN95, de certificat xinès, o les N95, d’Estats Units, es podran vendre fins al 31 de desembre sempre que hagin entrat en territori espanyol abans de l’1 d’octubre.

Segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, les tres mascaretes ofereixen el mateix sistema de protecció, per tant, no hi ha cap diferència funcional entre elles. L’únic aspecte que les distingeix és l’origen de la certificació: si són d’origen europeu, xinès o estatunidenc. En tots els casos es tracta de mascaretes autofiltrants, és a dir, que protegeixen tant a la persona que les du com a l’entorn, perquè tenen una filtració en dues direccions: tant a l’inhalar com a l’expirar.

Precisament, la demanda de les mascaretes autofiltrants és més elevada en èpoques en què hi ha pics de contagis i, sobretot, entre persones grans i col·lectius de risc. A més, des del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en recomanen l’ús en entorns on hi ha més risc de contagi.

L’IVA reduït, insuficient i tard

L’aplicació de l’IVA reduït sobre les mascaretes quirúrgiques ha tingut una bona rebuda entre el sector farmacèutic per facilitar-ne l’accés. A més, també s’ha reduït el preu màxim per evitar que la mesura serveixi per augmentar el marge de benefici. Inicialment era de 0,96 euros per cada unitat, després va baixar a 0,72 euros i ara, amb el 4 % d’IVA, es queda en 0,62 euros. Però aquesta baixada ha generat un debat sobre si la mesura també hauria de recaure sobre les autofiltrants. Segons Marta Gento, vicetresorera del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la mesura es queda curta i arriba massa tard: “El més lògic hauria estat aplicar l’IVA reduït del 4 % des de l’inici de la pandèmia”, opina.

A més, considera que la baixada del preu també s’hauria de traslladar a les mascaretes que ofereixen protecció a un mateix. “L’ideal és que hagués baixat l’IVA de tot tipus de mascareta. Les autofiltrants són equips de protecció individual i són necessaris perquè la gent vagi protegida”, afegeix.

Més autofiltrants al transport públic

El sector farmacèutic considera que és recomanable portar mascaretes autofiltrants en espais on hi ha més concentració de gent, com és el cas del transport públic. “Si tothom portés la mascareta correcta, renovada amb el temps que toca i amb un filtre bo, com el d’una quirúrgica, i tothom la portés el temps adequat i ben posada, tampoc caldria que al transport públic es portés una mascareta autofiltrant”, però assegura que això no es pot controlar.

Mascareta, també, al lloc de treball

Gento recomana les autofiltrants en feines on hi ha contacte amb el públic. En canvi, en espais on s’assegura la distància de seguretat i cadascú té un lloc assignat, com en una oficina, no creu que siguin tan necessàries. “Jo crec que s’hauria de portar mascareta tot i que hi hagi distància, perquè hi ha cert risc de contaminació”. Aquest risc, però, depèn en gran mesura de la quantitat de persones presents en un mateix espai i de la qualitat de la ventilació.