Des del mes de juny la Unitat de Covid-19 Persistent de Can Ruti ha atès 250 malalts que, tot i haver superat el coronavirus fa mesos, presenten simptomatologia persistent.

Una unitat capdavantera

Les investigadores al capdavant de la unitat, Lourdes Mateu i Marta Masanella, pertanyen a la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i intenten oferir una assistència multidisciplinària a aquests pacients. Per fer-ho, posen al seu abast serveis de cardiologia, rehabilitació, pneumologia, reumatologia, psicologia i dietètica.

Segons Mateu, “només des d’una perspectiva mèdica global podrem entendre la complexitat de la covid persistent i ajudar els pacients, però encara falta molta més investigació per conèixer més en profunditat com funciona aquesta variant del virus”.

Els símptomes

En tots aquests mesos d’experiència amb els malalts de la covid persistent s’ha detectat que tots ells presenten una o més afectacions de salut com ara fatiga crònica o astènia, afectació neurològica, alteracions cognitives, falta de memòria, problemes digestius, alteració del gust, sensació d’ofec i dolors musculars.

Segons Marta Masanella, “que la simptomatologia de la covid-19 persisteixi en alguns pacients pot ser degut a processos patològics propis del virus o bé a una resposta exagerada dels sistema immunitari del pacient“.

Masanella, això no obstant, remarca que tot això són hipòtesis que encara cal validar. “Volem entendre si ens trobem davant d’una síndrome postviral, com succeeix amb altres virus, i trobar tractaments que millorin la qualitat de vida d’aquests pacients”.

L’estudi

Les dades clíniques recollides per la unitat estan sent analitzades en el marc de l’estudi clínic Cohort king, que servirà per disposar de dades científiques sobre aquesta malaltia i poder elaborar en el futur protocols d’actuació més acurats.