Per resoldre les preguntes bàsiques que es fan molts ciutadans quan han de presentar la declaració de la renda hem parlat amb la Melisa Sáez, advocada fiscalista d’Arag. Ens ha respost sobre els dubtes i els possibles avantatges fiscals que pot tenir un contribuent.

Què passa si treballeu en més d’un lloc amb contracte?

Treballar en més d’un lloc implica que s’està obligat a fer la declaració de la renda a partir dels 12.000 € de sou, sempre que del segon pagador rebi més de 1.500 euros a l’any. Amb un únic pagador s’ha de fer la declaració de la renda sempre que el sou superi els 22.000 euros.

Què s’ha de fer quan teniu una feina amb contracte i en una altra esteu donat d’alta com a autònom?

Quan et dones alta com a autònom ja estàs obligat a fer la declaració de la renda

. En aquest cas, s’hi han d’incloure els rendiments que provenen de la nòmina i també els rendiments que arriben des de l’activitat d’autònom. Aquests ingressos se sumaran a l’hora de fer la declaració.

Si teniu fills, com s’inclouen en la declaració de la renda? I quin dels dos progenitors ho fa?

El més habitual és que cada progenitor s’inclogui el 50 % de la deducció per fills, sempre que convisquin junts. En cas de ser una família monoparental el progenitor se’n dedueix el 100 %.

El naixement d’un fill està inclòs en l’esborrany?

Des d’aquest any l’esborrany inclou el naixement d’un fill. Això passa perquè s’entrecreuen les dades amb la Seguretat Social.

Qui té dret a la deducció per maternitat?

La deducció per maternitat de 1.200 euros a l’any la poden rebre mares treballadores amb fills menors de tres anys. Se’n pot sol·licitar el cobrament anticipat i rebre com a màxim 100 euros mensuals. Tots els progenitors tenen dret a cobrar per naixement 150 euros l’any quan ha nascut la criatura. Aquesta és una deducció únicament catalana.

Si esteu casats, és millor fer la declaració de la renda conjunta o per separat?

Quan s’està casat es pot fer conjunta o individual. L’opció més correcta dependrà dels ingressos de la parella. Si un no rep ingressos serà favorable fer-la de forma conjunta. Si tots dos estan treballant el millor és presentar-la individualment.

Quan feu una factura per un import inferior a 3.000 euros i no esteu donats d’alta com a autònom, com s’ha de justificar a Hisenda?

En el cas que un individu iniciï una activitat professional ha de comunicar-ho a Hisenda i donar-se d’alta com a autònom. En cas que no ho fes no podria emetre la factura amb l’IVA corresponent. És aconsellable donar-se d’alta com a autònom encara que sigui per a un termini curt de temps.

Quin és l’import màxim d’una factura pel qual no us heu de donar d’alta com a autònom?

No hi ha un mínim. La llei diu que tothom s’hauria de donar alta a Hisenda quan hi ha una activitat professional. No és obligatori donar-se d’alta a la Seguretat Social com a autonòm quan l’ingrés no superi el salari mínim interprofessional o bé quan l’ingrés no sigui permanent.

Si teniu un pis amb hipoteca, fins quin any es pot desgravar?

Si heu comprat abans de gener del 2013 podeu aplicar-vos una deducció.

Totes les persones que han comprat un pis després d’aquesta data ja no es poden beneficiar de la deducció fiscal.

El pis de lloguer, us el podeu desgravar? Quin és l’import que se’n pot desgravar?

Si heu signat el contracte de lloguer abans del 2015 us podreu aplicar la deducció. Si l’heu signat després d’aquesta data ja no teniu benefici. També s’ha de mirar si el contribuent té dret a aplicar-se la deducció catalana. Per exemple, ser menor de 32 anys, haver estat a l’atur almenys la meitat o bé ser vidu són només alguns dels avantatges fiscals.

Hi ha queixes sobre la nova app mòbil? No funciona bé?

L’aplicació mòbil és una novetat d’aquest any i és força senzilla. Es poden presentar fins a un màxim de 20 declaracions diferents. Permet a l’usuari accedir a les dades. Si en consultem l’esborrany i veiem que les dades són correctes es podrà presentar directament la declaració de la renda. L’inconvenient que té és que a través de l’aplicació no es permeten fer modificacions de les dades fiscals, en cas que siguin incorrectes. Si l’usuari es troba en aquesta situació haurà de recórrer a Renta Web, la pàgina d’Hisenda.

El pla PIVE, que és una subvenció de l’Estat, com s’ha de justificar a Hisenda? 

Quan compreu un cotxe i rebeu una ajuda econòmica ho heu de declarar a Hisenda com a guany patrimonial. Moltes persones no saben que han de presentar aquest document a Hisenda. Cal que demanin la documentació al concessionari.

La declaració de la renda ja es pot presentar des d’aquest dimecres. La campanya d’Hisenda s’allargarà fins al 2 de juliol.

Declaració renda oficina