Als propis llibreters que s’instal·laran a les parades tampoc els agrada el nou disseny. Segons Joan Mateu, president de l’Associació de Comerciants del mercat dominical, no estan ben integrades amb la resta. Ells van proposar, per exemple, que tinguessin un sostre de teulada similar al del mercat. Els fa patir, a més, que el sostre mòbil que s’hi instal·larà no sigui prou estanc i no suporti bé els dies de pluja.

Celebren, això sí, que se’ls hagi permès tornar a les immediacions del mercat. Segons Mateu, tot i que en un primer moment l’Ajuntament es va comprometre a deixar-los tornar un cop acabessin les obres, durant tot aquests anys se’ls ha pressionat perquè acceptessin traslladar-se a algun altre punt de la ciutat. Ells no van cedir i, finalment, es va accedir a que tornessin a Sant Antoni.

S’espera que les obres de remodelació del mercat acabin a finals de maig. Ja s’han inaugurat les parades renovades del Mercat dels Encants, situades al carrer de Tamarit. Aquí també s’hi ubiquen alguns dels paradistes del mercat dominical, de manera provisional.