rebaixa aigua AMB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa una sèrie d’ajuts econòmics per fer front als rebuts d’aigua i a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) durant l’emergència pel coronavirus.

D’una banda, als treballadors autònoms i a les empreses amb menys de 50 treballadors i un volum de negoci anual de 8 milions d’euros se’ls congelaran les factures emeses per la companyia d’aigua mentre estigui vigent l’estat d’alarma. A més, tindran accés a un pla de finançament d’aquestes factures sense interessos “un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a sis mesos”. Igualment, també s’ajornarà el cobrament de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus a aquest col·lectiu.

D’altra banda, des de l’AMB han assenyalat que “les famílies que a causa de la crisi actual redueixin els ingressos poden disposar de la tarifa social de l’aigua”. La tarifa es pot sol·licitar en qualsevol moment a la companyia que presti el servei de subministrament d’aigua. Aquestes famílies també tindran una reducció de l’import de la TMTR.