La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha acordat donar per finalitzades les classes presencials d’aquest curs, tot i que l’activitat docent pendent continuarà de forma virtual. La rectora de la UAB, Margarita Arboix, explica que s’ha pres la decisió per la possibilitat que la situació de confinament pel coronavirus s’allargui més del previst.

Arboix ha transmès aquests acords al conjunt de la comunitat universitària en un correu electrònic. L’equip de govern està redactant un document amb les instruccions que haurà de seguir cada centre. S’hi pactarà el calendari acadèmic, docència, avaluació, guies docents, treballs de final d’estudis i pràctiques.

La UAB està buscant mecanismes per als alumnes que no puguin seguir les classes virtuals. Es demana als estudiant que estiguin en aquesta situació que ho notifiquin a la coordinació dels estudis o al deganat.