Del barri a la Universitat

Igualtat d’oportunitats

Un jove de Ciutat Vella té vuit vegades més risc de fracàs escolar que un de Sarrià, segons l’Informe d’oportunitats educatives a Barcelona. Una dada que evidencia que les condicions socials i econòmiques acaben determinant l’experiència educativa. La segregació territorial dels centres amb alumnes més desafavorits, i també dels centres de màxima complexitat, dificulta un repartiment més just de l’alumnat al territori. En aquest context, iniciatives com les del projecte comunitari Prometheus treballa amb els centres públics de secundària del Raval per facilitar l’accés a la universitat, i acompanya els alumnes que tenen un bon rendiment acadèmic, com la Iuliana, una estudiant veïna del Raval d’origen romanès que estudia 2n de Química a la UAB.

“Jo soc la primera de la família que va a la universitat. Amb l’educació podem millorar la situació familiar, com que molta gent que som aquí tenim problemes econòmics, el camí serà més llarg, però podrem millorar el futur dels meus fills, nets”

La Iuliana és la prova més evident que el talent i l’esforç van de la mà per canviar el pes del codi postal. Gràcies al suport que va rebre quan va arribar a Barcelona amb 16 anys, va poder aprendre català, castellà i adaptar-se als estudis de secundària fins arribar a la universitat. Ara ja pensa a trobar feina per millorar la situació de la seva família i té clar que vol retornar l’ajuda que va rebre del projecte Prometheus, sent un referent de la seva comunitat per garantir, així, que altres joves puguin, com ella, tenir la capacitat d’escollir el seu futur per sobre del factor migratori o econòmic.la dada

A la Prosperitat, hi ha un percentatge de població sense estudis d’un 6,59 %. Al barri de Pedralbes, aquesta xifra és d’un 0,47 %

Consulta més dades sobre desigualtats a Barcelona

La universitat com a motor d’ascens social

“Si ara tenim 40 joves a la universitat, són 40 èxits personals. La recerca educativa ens diu que el perfil de joves d’origen immigrant entén l’educació com a motor d’ascens social. Es tracta que cap jove, per raó econòmica, es quedi fora de la universitat”

El projecte Prometheus acompanya i dona suport acadèmic a joves del Raval per garantir el seu accés a la universitat a través d’accions als instituts públics del barri, conscienciant les famílies amb xerrades d’estudiants que ja han accedit als estudis superiors i assessorant els futurs universitaris en la tria dels estudis. Un projecte comunitari que ja ha permès acompanyar 40 universitaris i en el qual participen el periòdic ‘El Raval’, AEIRaval, l’IMEB, el Consorci d’Educació, el districte de Ciutat Vella, l’Institut Miquel Tarradell i el Milà i Fontanals i la UAB, UPF, UB i UPC.