Aquest grup es diu PromoSalut i organitza cada tercer dijous de mes una xerrada al Casal de Barri Prosperitat sobre temes relacionats amb l’àmbit de la salut. En aquestes xerrades es tracten temes com l’obesitat, l’alimentació saludable o el perill de les dietes miracle, però també es parla de salut mental, estalvi energètic i molts altres temes que estan lligats a la millora de la salut.

La impulsora del projecte, Gemma Rubí, explica que com a farmacèutica es va adonar que Google estava fent molt de mal al seu sector, ja que la gent es pensa que tot el que hi ha allà és cert. “Vaig pensar que seria una bona iniciativa aportar coneixements més científics i reals per combatre la desinformació”, explica Rubí.

Algunes d’aquestes xerrades es programen des de la taula de PromoSalut però també n’hi ha d’altres que sorgeixen de propostes i suggeriments dels mateixos participants en les sessions. “No és una escola de salut, és donar resposta als dubtes que la gent té sobre salut”, assegura Montserrat Espuga, adjunta de direcció del CAP Rio de Janeiro.

A més, les reunions del grup serveixen també com a vincle per teixir una xarxa comunitària entre tots els agents que treballen d’una manera directa o indirecta en l’àmbit de la salut. A partir de la taula es detecten moltes problemàtiques i es busquen solucions de manera transversal gràcies a l’intercanvi de coneixements i experiències entre la comunitat de veïns i el món professional. “Segons el tema que surt, veiem de tots els agents qui és qui li ha de donar resposta. Fins i tot, si cal ve algú de fora, com ara els Mossos d’Esquadra o experts en estalvi energètic”.

Els integrants de la xarxa estan molt satisfets amb el projecte i de fet ja preparen la temporada vinent a partir de la llista de temes suggerits pel veïnat.