Fa dos anys que la platja del Llevant permet l’accés de gossos a l’estiu, però els veïns volen recuperar-la. Per això, han presentat un escrit a l’Ajuntament, amb al·legacions, perquè torni a ser per a ús humà. Asseguren que les característiques de l’espai faciliten que l’utilitzin la gent gran i les persones amb problemes de mobilitat. Proposen solucions alternatives com, per exemple, que es permeti l’accés d’animals a platges d’altres punts de la ciutat.

Sis associacions de veïns de l’entorn de la platja de gossos han presentat a l’Ajuntament un escrit amb al·legacions i amb possibles solucions per a la platja del Llevant, que permet l’accés dels gossos també a l’estiu. Reclamen que es recuperi per a l’ús humà i veïnal. Asseguren que no se’ls van consultar si la volien i que se’’ls va dir que es tractava d’una prova pilot, tot i que aquest estiu ja farà tres anys que dura.

Expliquen que era un espai que utilitzaven molta gent gran i persones amb problemes de mobilitat, gràcies a la protecció que ofereix l’espigó. A més, la freqüentaven veïns del Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau i Diagonal Mar i el Front Marítim. Recorden, també, que ja van perdre part de la zona de bany amb la construcció del Fòrum.