L’edifici de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona és en una de les naus del recinte fabril de la Fabra i Coats que el districte va adquirir a l’Agència Tributària. Eduard Pérez, arquitecte tècnic responsable de la remodelació, explica que la reforma, que ha durat uns set mesos, ha servit per recuperar els valors patrimonials de l’edifici, obrir-lo a l’exterior i aconseguir que la llum tornés a entrar-hi. “Vam començar a retirar coses, a desfer tot allò que s’havia anat afegint per intentar que l’edifici tornés a brillar com havia estat a l’origen”.

Una trentena de treballadors de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ja treballen a les noves oficines. A més, a partir del mes de març se n’hi sumaran una vintena més de la direcció de Comerç. Francisco Collados, director d’Administració General de l’IMMB, explica que aquesta unió produirà economies d’escala i millores funcionals i hi haurà equips jurídics i administratius treballant conjuntament. “Això ens permetrà que, sent els mateixos, puguem fer, amb més eficiència, els treballs que ja tenim encomanats”, assegura Collados.