Compte enrere perquè entri en funcionament la zona de baixes emissions (ZBE). A partir de l’1 de gener del 2020, els vehicles més contaminants, és a dir, aquells sense etiqueta ambiental de la DGT, tindran prohibit circular per l’interior de la ciutat.

L’ordenança ha rebut 1.815 al·legacions, de les quals s’han acceptat el 45 %. Per aquest motiu, la normativa recull diverses excepcions per als vehicles sense etiqueta que finalment sí que podran entrar a la ZBE, ja sigui perquè en quedaran exempts, podran disposar d’una autorització o hi haurà una moratòria.