A Barcelona hi viuen 350.793 persones majors de 65 anys, un volum de població que representa el 21,3 % del total, segons dades del Padró municipal a gener del 2019. Aquest percentatge es manté estable des de fa 20 anys però, anteriorment, no havia fet més que créixer. L’any 1981, la gent gran a Barcelona representava poc més del 13 % del total, mentre que 10 anys més tard ja era el 17,4 %. A partir de la dècada dels 2000 i fins ara, la xifra volta a poc més del 20 %.

Comparada amb altres ciutat, segons s’explica al document ‘Diagnosi per a l’estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment’, que l’Ajuntament de Barcelona va elaborar el 2018, Barcelona és una ciutat envellida a l’estil d’altres urbs del sud d’Europa, com per exemple Roma. A la capital italiana, el 21,8 % de la població té més de 65 anys, una xifra similar a la de Barcelona. En canvi, a Berlín la gent gran representa el 19,3 % del total, a París el 15,3 % i a Londres, encara menys, el 10,7 %.

La vellesa per districtes i barris

El districte més envellit

de la ciutat és les Corts, on el 26 % de la població que hi viu té més de 65 anys, segons dades del padró. També a Horta Guinardó es registre un alt nombre de població envellida, el 23,4 % del total, i a l’Eixample, el 22 %. Aquest últim districte és, per volum de població total, on viu més gent gran de la ciutat: 59.069 persones.

Pel que fa als barris, a la Guineueta, Nou Barris, és on hi ha un major percentatge de gent gran respecte al total de població: el 28,4 %. En el padró anterior, però, qui ocupava la primera posició era Montbau, al districte d’Horta-Guinardó, que ara té el 27,7 % de població major de 65 anys. A Canyelles, Nou Barris, la xifra és similar, del 27,8 %.

Els riscos de fer-se gran

Una de cada quatre persones grans a Barcelona viu sola al domicili, un fenomen que afecta especialment les dones. L’índex de solitud femení és del 32,6 %, mentre que el masculí és del 15,3 %. La xifra augmenta a mesura que creix edat, fins arribar al 30 % d’índex de soledat de mitjana als 75 anys.

‘Diagnosi per a l’estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment’ també apunta dades interessants sobre quins són els riscos d’envellir a Barcelona. A la ciutat, el 18 % de les persones grans viuen per sota el llindar pobresa i hi havia, l’any passat, una llista d’espera de gairebé 4.000 persones per tenir plaça a una residència de gent gran. A més, el risc de patir malalties de salut mental augmenta a mesura que també s’incrementa l’edat: als 75 anys, una de cada quatre persones n’és propensa.