Els dos únics instituts públics de Pedralbes, l’Ausiàs March i el Joan Boscà, han encetat aquest curs una nova etapa fusionant-se en l’Institut Pedralbes, com ja es va anunciar a principis d’any. El nou centre acull 1.500 alumnes i ha pogut ampliar l’oferta formativa, sobretot en la formació postobligatòria. La fusió els permet acollir sis línies de batxillerat i afegir-ne una nova modalitat, la d’arts escèniques. A més, el centre també disposa de 15 grups de cicles formatius.

Sumar recursos

La fusió s’ha fet a proposta del Consorci d’Educació i, tot i que inicialment va tenir reticències per part de les famílies, el nou equip directiu considera que servirà per sumar. “La fusió et dona la possibilitat d’optimitzar aquells recursos que teníem en els dos instituts i, per tant, fer una oferta més potent“, explica Núria Vallduriola, directora adjunta de l’Institut Pedralbes i exdirectora de l’Ausiàs March.

Divisió històrica

Des de feia 50 anys els dos instituts compartien el mateix edifici de l’avinguda d’Esplugues. La separació dels dos centres en un primer moment responia a la segregació per sexes que es feia en l’educació a finals dels anys 60. Quan es van convertir ens instituts mixtes, tots dos van seguir funcionant separadament fins aquest curs.

Nous espais i nova organització

Per fer efectiva la fusió, s’han hagut de fer canvis físics i d’organització. Així, a l’exterior s’ha eliminat una paret i una barana que separava els dos espais i a l’interior s’han obert portes a tots els pisos. També s’han eliminat o unificat espais que haguessin quedat duplicats, com la consergeria, la sala de professors o el menjador. “Hem tractat que ningú busqués refugi en els seus antics espais“, explica Nacho García, director de l’Institut Pedralbes i exdirector del Joan Boscà. Pel que fa a l’organització del nou centre, s’han fusionat els dos equips directius i tots dos directors ara són director i directora adjunta. Tot i això, encara caldrà seguir treballant en la unificació de criteris i funcionaments dels dos centres.