Les diverses entitats que configuren l’Ateneu la Bòbila es van traslladar fa uns mesos a diversos espais provisionals distribuïts pel barri. No està previst que tornin a la plaça de Sóller fins al 2021, un cop finalitzin les obres d’ampliació de l’antic equipament seu de l’ateneu. Les entitats, però, afirmen que alguns dels locals que acullen ara les entitats no reuneixen les condicions requerides per fer les activitats.

No hi ha un espai de trobada prou gran

Denuncien que el local de l’Associació de Veïns de Porta, seu provisional de l’ateneu, és massa petit per acollir reunions i assemblees multitudinàries. Les entitats depenen, ara, d’altres equipaments per anotar a l’agenda aquestes reunions, però són espais que ja tenen una programació pròpia i que han d’encabir ara les demandes de l’ateneu.

Un espai amb deficiències estructurals

Des de la Bòbila es denuncia també que un dels espais provisionals que s’ha de condicionar per a les activitats no reuneix les condicions de salubritat necessàries. Es tracta de l’antiga seu de l’AFEM (Associació de Familiars de Malalts Mentals), situada als locals d’un edifici a tocar de la seu de l’Associació de Veïns de Porta. Segons els veïns, aquest local llogat per l’Ajuntament té humitats i problemes estructurals greus al soterrani. Aquests problemes, però, els ha de solucionar la propietat privada, propietària del local, i la comunitat de veïns. A hores d’ara, l’accés al soterrani està tancat per seguretat en espera que els arquitectes facin les prospeccions pertinents. Aquest local acull sobretot activitats infantils, tallers i les reunions de l’ateneu.

L’Ajuntament havia ofert Renfe Meridiana

Des del districte de Nou Barris reconeixen que el local no reuneix unes bones condicions, però que les entitats poden fer servir una part de les instal·lacions perquè són segures. Expliquen que ja se’ls havia ofert la possibilitat de traslladar-se als locals de Renfe Meridiana, una opció que les entitats van descartar perquè es troba massa lluny de la plaça de Sóller.

Segueixen reclamant l’antiga l’Escola Deià

Per tot això les entitats de la Bòbila reclamen un espai en una de les plantes de l’antiga Escola Deià, situada molt a prop de la plaça de Sóller. Per als gestors de l’ateneu, la millor solució hauria estat encabir des d’un inici totes les activitats en aquest equipament durant les obres per tal que no perilli el projecte a causa de la dispersió de les entitats. L’Ajuntament, però, va descartar l’opció.