El 19,4 % dels habitants de Diagonal Mari i el Front Marítim del Poblenou tenen menys de 14 anys. En aquest barri del districte de Sant Marí, el més jove de Barcelona, hi viuen 2.650 infants. En canvi, a Montbau, a Horta-Guinardó, hi ha la població més envellida: un 29,2 % dels habitants tenen més de 65 anys, en són 1.507, segons les dades del Padró Municipal. Aquestes característiques demogràfiques marquen el caràcter dels barris, els comerços i la vida social.