Encara que l’encarregat d’urbanitzar l’Eixample va ser, finalment, Ildefons Cerdà, el concurs públic que va celebrar l’Ajuntament el va guanyar Antoni Rovira i Trias, un dels arquitectes municipals de Barcelona.