El pla urbanístic de Cerdà contenia una idea revolucionària: un eixample pensat únicament per als veïns que mai no es va portar totalment a la pràctica.