El pedagog Ramon Fuster va ser l’artífex de la primera victòria política del catalanisme sota la dictadura franquista. Recordarem la figura d’un personatge cabdal en la recuperació de la llengua catalana.