Els veïns d’una desena de comunitats reclamen la retirada de la coberta d’amiant que cobreix l’interior d’illa entre els carrers d’Aragó, Consell de Cent, Calàbria i Viladomat, d’uns 2.500 m². Asseguren que les plaques d’uralita estan en mal estat i amenacen la salut dels veïns. Tot i que els terrenys són privats, volen que l’Ajuntament hi intervingui i n’agilitzi la conversió en el parc urbà que preveu el pla urbanístic.

La salut és prioritària

Els veïns afectats per la presència de l’amiant asseguren que les uralites fa 50 o 60 anys que estan col·locades i que ja han exhaurit la seva vida útil, per això, com afirma un dels promotors d’aquesta iniciativa, Santiago Comas, tot i que els terrenys són de diferents propietaris privats, “l’Ajuntament ha de posar fil a l’agulla i buscar la solució òptima, que possiblement n’és la retirada“.

L’Ajuntament ha de posar fil a l’agulla i buscar la solució òptima, que possiblement n’és la retirada”
Santiago Comas, veí

També demanen la intervenció de l’administració catalana. Afegeixen que no és només un problema de l’illa de cases, sinó de tot el veïnat, i sobretot dels centres educatius més propers, com l’Escola dels Llorers o l’Institut Viladomat.

El pis del Josep Maria està a tocar de la coberta d’amiant

Alguns veïns viuen a tocar de les plaques d’amiant, com el cas de Josep Maria Santané, ja que totes les finestres del seu pis hi donen directament. Assegura que estan neguitosos perquè la uralita s’esmicola i és amiant pur, i aquest amiant, puntualitza, el respiren.

Estem neguitosos, la uralita s’esmicola… És amiant pur i aquest amiant el respirem”
Josep Maria Santané, veí

Reclamen la conversió dels terrenys en parc urbà

Consideren prioritària la retirada de la coberta d’amiant, però també volen que s’agilitzi la conversió dels terrenys en parc urbà, tal com preveu el pla urbanístic. La part de l’interior d’illa està qualificada de 17/6, és a dir, de zona de renovació urbana en transformació de l’ús a parc urbà. Mentre no es faci la qualificació prevista, però, es permeten els usos existents. Els veïns insisteixen que l’amiant no hauria d’estar present en la Barcelona que s’està dissenyant.

Des del districte de l’Eixample afirmen que no hi ha prevista cap actuació a curt termini, tot i que forma part de les oportunitats detectades a l’informe dels interiors d’illa realitzat el 2022. Asseguren que si es detecta la presència d’amiant, o els veïns els ho comuniquen, l’afegiran a la llista de parcel·les de la Taula per a l’erradicació de l’amiant del districte de l’Eixample per començar-hi a treballar.