obres al passatge d'Isabel

El passatge d’Isabel és una via catalogada com a patrimoni històric de la ciutat amb estructura de cases a un costat i jardí a l’altra. Aquest carreró és part de la història del barri de Vallcarca i per això el veïnat hi està atent. Per això, quan fa unes setmanes van veure que s’estaven fent treballs en un dels jardins va saltar l’alarma. El districte de Gràcia es va assabentar de les obres i està pendent de fer-hi una visita d’inspecció. De moment no ha pogut accedir a la finca, però el propietari no ha demanat permís d’obres. 

Un passatge amb l’estructura del 1836

Aquest carreró està catalogat com a patrimoni històric de la ciutat i manté l’estructura original de la inauguració, el 1836, amb cases de planta baixa a un cantó i jardins a l’altre. Aquest cas ja està inclòs en el catàleg i es mantindrà després de la revisió que s’està fent del patrimoni de Gràcia.

Jardins protegits com a verd privat

Aquests jardins estan protegits com a verd privat d’interès tradicional, la qual cosa significa que només s’hi permeten treballs de millora i conservació i que el sòl s’ha de destinar a arbrat i àrees de vegetació. Per això, els veïns temen que al final del passatge, tocant els Jardins de Maria Baldó, al número 9-11, s’estigui malmetent aquest patrimoni del barri. Expliquen que han vist l’accés al jardí d’operaris amb sacs de ciment i sembla que se n’ha arranjat el sòl. Per això, esperen que l’Ajuntament aturi aquestes obres.

No consta cap llicència d’obres

El districte de Gràcia assegura que es va assabentar divendres passat d’aquestes obres. Al passatge només consta un permís per a la finca del número 8, Vil·la Esperanza, on s’estan fent treballs de restauració, però no en cap altra parcel·la. Els serveis tècnics d’inspecció hi van anar dilluns per revisar aquesta situació, però no van poder accedir a la finca. Aquesta setmana ho seguiran intentant per tal de fer un informe preceptiu.