L’edifici d’habitatges del número 36 del carrer del Rosselló, projectat l’any 1929 per l’arquitecte racionalista Josep Lluís Sert, ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional pel govern de la Generalitat. El Departament de Cultura en reconeix la importància “per entendre no només la trajectòria d’aquest arquitecte sinó també de l’evolució de l’arquitectura contemporània”.

El bloc de pisos va ser un dels primers projectes professionals de Sert i, com és habitual en l’arquitectura racionalista, destaca per la funcionalitat, les formes geomètriques simples, l’absència de decoració i la presència de materials industrials com el formigó, el vidre i l’acer. Segons la Generalitat, l’edifici “va trencar amb la tipologia clàssica de façana” habitual a l’Eixample per fer una proposta centrada en la solució d’un dels problemes socials en l’època: “la demanda d’habitatges a un preu assequible, de dimensions més reduïdes i adequades a la vida moderna”.

La tipologia d’edifici d’habitatges de Sert a Rosselló, 36 és inèdita a l’Eixample: en lloc de dos habitatges per replà n’hi va fer quatre, d’unes dimensions mínimes (62 metres quadrats), amb una planta baixa i sis d’alçària. Un simple cop d’ull a la façana permet veure’n l’estructura amb pilars, les finestres horitzontals, les terrasses simètriques i les baranes tubulars.

El govern català atorga a l’edifici una repercussió “comparable a la de la Casa Bloc, de Sant Andreu, protegida des de l’any 1992, i també obra de Josep Lluís Sert, que suposa una altra de les icones de l’arquitectura racionalista a la ciutat.