L'illa d'equipaments del Guinardó és un projecte que acumula anys de retard. Aquest 2014 s'acabaran part de les dependències, les que ha de construir l'Ajuntament. Quedaran per executar les que depenen de la Generalitat, que no les pot fer per manca de finançament. Una d'aquestes dependències és el centre d'atenció primària. La més esperada pels veïns. Mentre no es construeix, són atesos al CAP Maragall, que cobreix la zona del Camp de l'Arpa, al districte de Sant Martí. MERCEDES DÍEZ, AV Joan Maragall del Guinardó "Els veïns i veïnes del Guinardó estan sent atesos en uns llocs i en unes condicions que no són les més adequades, ni per a ells que no els pertoca ser atesos allà, ni per a la resta de veïns d'altres districtes, com passa amb els veïns de la zona del Clot o del Camp de l'Arpa." Més concretament, la major part de les visites es duen a terme en aquest edifici annex, que, per als veïns, no compleix amb els requisits i es troba a massa distància del barri. El districte d'Horta-Guinardó ha traslladat aquestes inquietuds a la Generalitat. FRANCINA VILA, regidora d'Horta-Guinardó "Creiem que és una necessitat a què s'ha de donar resposta i per tant fins que no puguem inaugurar i el puguem obrir estarem molt al darrere per garantir que finalment es posi en marxa aquest equipament." Per això estan mantenint converses amb el conseller de Salut, Boi Ruiz. L'objectiu: aconseguir que el CAP del Guinardó es posi en marxa l'any 2015.