És una conversa que aquests dies es repeteix als mercats de la ciutat. Set informadors com el Rafa recorren les parades, recorden els conceptes bàsics i resolen dubtes sobre la separació, especialment de la matèria orgànica, però també del paper i el cartró. JORDI DIEGO, propietari de Fruites Josuna "Tenim molts residus de fulles, la pell de les cebes, dels enciams... I també treiem molta caixa de cartró, de fusta." RAFA CORTÉS, informador ambiental "Sí que ho fan força bé, però quan tenen puntes de venda... és clar, el més important és vendre, i en aquell moment potser un paper se'n va a l'orgànica, o bé algun paper..." La campanya va dirigida a tot el personal del mercat, la direcció, els paradistes i els treballadors encarregats de la separació de residus. D'aquesta manera confien incrementar la quantitat de la fracció orgànica que es recull, però també la qualitat. CARLES VÁZQUEZ, cap de Gestió de Residus de l'Ajuntament "L'orgànica és molt contaminant en els abocadors, genera lixibiats i gasos efecte hivernacle, per tant, si som capaços de separar-la correctament, som capaços a les plantes i instal·lacions de generar energia i compost." Aquesta iniciativa es durà a terme a un total de 29 mercats municipals fins a l'octubre. L'objectiu és que el percentatge d'impropis es redueixi fins al 7%, dos punts i mig per sota de la mitjana actual. L'Agència Catalana de Residus finança la meitat de la iniciativa.

Fins al mes d’octubre els informadors es dirigiran a la direcció dels mercats, als paradistes i també al personal encarregat de la separació dels residus. Els explicaran la necessitat de separar correctament, sobretot la matèria orgànica. Segons dades de l’Ajuntament, el 9,5% de les deixalles que els mercats dipositen al contenidor orgànic ho fan per error (impropis). Amb aquesta mesura, el govern municipal vol reduir la quantitat d’impropis per sota del 7%.