La Piscina Sant Jordi es va inaugurar l'any 1966 i és un equipament esportiu de referència a l'Eixample. Es va reformar amb motiu de les Olimpíades. Ara, 20 anys més tard, es planteja una intervenció integral per actualitzar-ne les instal·lacions. En el darrer ple, el districte va informar que estava d'acord amb el que preveu el Pla especial urbanístic per a l'ordenació del centre esportiu municipal i de l'aparcament en subsòl. De moment, no hi ha terminis ni previsió de finançament per a unes obres que podrien costar prop de 40 milions d'euros. Els veïns aplaudeixen la iniciativa, però alerten que hi ha altres necessitats. LLUÍS RAVELL, AV Esquerra de l'Eixample "Inversions d'aquest tipus no són possibles en educació, sembla que tenim problemes amb les escoles bressol, tenim problemes per a la construcció d'un institut aquí mateix al barri a l'espai de germanetes i per moltes, moltes altres coses. Llavors la nostra actitud no és la de desvestir un sant per vestir-ne un altre, sinó que es busquin els recursos per respondre a totes les necessitats que té el barri." Des de la perspectiva dels usuaris, la remodelació és necessària, però no urgent. MARIA PARERA, usuària "Han fet alguns arranjaments ara, però em penso que li fa falta bastant per estar més actualitzat al que serien les necessitats d'avui." JOAN LLUÍS, usuari "Els caldria una posada a punt per posar les infraestructures al dia i amb les noves tecnologies, en aquest sentit sí, però de cara a un usuari normal d'una piscina municipal de Barcelona, està perfecte." En tot cas, la piscina no deixaria de donar servei en la primera fase se'n construiria una altra de provisional, que estaria en funcionament quan s'enderroqui l'antiga. Els treballs es podrien allargar tres anys.