L’assetjament escolar és una problemàtica que segueix en augment. Un estudi ha destacat que a Espanya un de cada cinc nens és víctima de “bullying” o de “cyberbullying”. Només el 15 %, però, decideix explicar-ho als pares o professors. Els experts alerten que amb les noves tecnologies la situació s’ha complicat. Abans, l’assetjament es concentrava majoritàriament en els moments d’estada a l’escola, en canvi ara, a través dels missatges de mòbil i de les xarxes socials, l’assetjament és constant.

Amb les noves tecnologies i l’aparició del ‘cyberbullying’, les víctimes s’emporten l’assetjament a casa, a les activitats extraescolars, els caps de setmana, és una acció permanent
Marta Rago, psicòloga d’Amalgama7

Els testimonis tenen un paper clau

El “bullying” o “cyberbullying” no són només una agressió generada per un menor contra un altre. Normalment es duen a terme en presència d’altres persones o d’un grup, que hi poden participar com a testimonis actius o passius. De fet, vuit de cada 10 adolescents entrevistats diuen que han estat espectadors d’algun episodi d’assetjament. Tal com ha explicat a betevé la psicòloga Marta Ragó, els experts consideren que els observadors “tenen un paper molt important” perquè l’agressió acabi o, per contra, es perpetuï. “Si el testimoni adopta un rol de defensa de la víctima, tendirà a disminuir el seu comportament agressiu. En canvi, si l’espectador adopta un rol de col·laboració de l’opressor, l’agressió es perpetuarà i molt probablement s’incrementarà”, assegura. Els psicòlegs han detectat que alguns testimonis tendeixen a reforçar l’agressor perquè d’aquesta manera eviten la possibilitat de convertir-se ells mateixos en víctimes.

Com actuar davant el “bullying” o del “cyberbullying”

Els experts expliquen que en cas que es detecti un cas d’assetjament o ciberassetjament al centre educatiu, és important comunicar-ho al professorat. Cada escola té un protocol d’actuació davant les situacions de “bullying”, per tant és important que la direcció del centre hi intervingui. Si l’agressor o agressors no són del mateix centre, es pot considerar la denúncia davant els cossos policials. Molts nens i adolescents que pateixen assetjament desenvolupen trastorns de salut mental a llarg termini, per la qual cosa “l’assistència preventiva i la teràpia són essencials“.