Cada any que passa, els contenidors de Barcelona estan una mica més buits. Des que va començar la crisi, els residus no han altra cosa que baixar, i ja van sis anys consecutius. El 2013 es van recollir poc més de 730mil tones a la ciutat. Això significa unes 20mil menys que l'any anterior, és a dir, una reducció del 3%. L'índex de residus per persona i dia se situa al voltant d'un quilo 200 grams. Al marge del rebuig, el contenidor més utilitzat és el de la matèria orgànica. En aquest cas, el volum de brossa baixa 4 punts. Es manté al voltant del 20 per cent la quantitat d'impropis, és a dir, dels residus que s'hi llencen per error. És una assignatura pendent i els bolquers hi tenen un paper decisiu. JOAN PUIGDOLLERS, regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans "Una part d'aquests impropis que trobem en el contenidor marró són bolquers. No és que el ciutadà tiri el bolquer per fer-ho malament, sinó perquè considera que el bolquer és matèria orgànica." Els mercats són els principals generadors de matèria orgànica. I tot i que se separa prou bé, l'objectiu és que els impropis suposin només un 7 per cent del total. Per això, l'Ajuntament engegarà en breu una campanya informativa. "El de la Barceloneta, per exemple, és un dels 29 mercats municipals on es durà a terme la campanya. A partir de la setmana vinent i fins a l'octubre, set informadors s'encarregaran de recordar als paradistes la importància de separar residus, especialment la matèria orgànica." Però on continua el descens més important de recollida és al paper i al cartró. Del 16 per cent que ha baixat respecte a 2012, aproximadament la meitat s'atribueix a la reducció de l'activitat comercial, però l'altra meitat és conseqüència de les sostraccions de material directament dels contenidors. No s'aconsegueix frenar el fenomen, tot i les més de 3.500 actuacions de la Guàrdia Urbana per aquesta qüestió.

Durant el 2013 es van recollir 730.285 tones de residus a la ciutat, fet que representa un 2,9% menys que l’any passat. Aquest és el sisè any consecutiu de baixades en el conjunt total de brossa recollida a Barcelona. Una persona genera al dia 1,23 kg de residus, per sota dels 1,27 kg que es van produir el 2012.

L’orgànica cau un 4,1%

Ja fa quatre anys que es recullen menys residus orgànics. El 2013 se’n van obtenir 117.477 tones. Tot i això, s’ha detectat un increment de l’1% del material que es llença per equivocació en aquest contenidor. Actualment el 20% del material que es recull en aquest contenidor és impropi. Un dels errors més freqüents -ha assenyalat el regidor de Medi Ambient, Joan Puigdollers- és llençar els bolquers al contenidor marró, quan han d’anar al gris. Precisament en aquest contenidor s’alerta els usuaris que els bolquers no són matèria orgànica. També hi ha molts casos d’envasos alimentaris, com el del iogurt, que per error van a parar a la brossa orgànica.


Campanya als mercats

L’Ajuntament engegarà en els pròxims dies una campanya per invertir aquesta tendència i reduir el percentatge actual per sota del 7%. L’actuació es farà a 29 mercats municipals amb informadors que recordaran als paradistes i el personal encarregat de separar la brossa com s’ha de fer la tria. L’Agència Catalana de Residus finançarà fins al 50% del cost de la campanya.

Menys paper i cartró

Les dades fetes públiques aquest dimecres també indiquen que s’ha produït una caiguda important de la recollida de paper i cartró: d’un 16,3 % respecte a 2012. El descens és conseqüència directa de la baixada del consum i també dels robatoris que es produeixen en aquests contenidors. Segons l’Ajuntament, aquest 2013 es van fer 3.607 actuacions sobre persones que s’enduien objectes dels contenidors o bé que seleccionaven el material i el dipositaven a la via pública.

Pel que fa a la recollida de vidre es mantenen les xifres, amb 32.543 tones al contenidor verd. La recollida d’envasos ha arribat a les 18.990 tones, un 3,8% menys que l’any anterior.

Creixen els usuaris dels punts verds

Durant l’any passat els punts verds van atendre 741.086 visites, 57.000 persones més que l’any 2012. L’Ajuntament creu, per tant, que es consoliden com un espai de referència del reciclatge a Barcelona. Actualment hi ha 23 punts verds de barri, 96 de mòbils i set punts verds de zona.