Una de les principals conclusions del Programa Thao-Salut Infantil 2012-2013 és que el 20,7% de infants d’entre tres i cinc anys tenen  obesitat o sobrepès. Les principals mancances de la seva alimentació són que, en un 32% dels casos, no mengen cap peça de fruita de forma diària i que, en un 41% dels casos, no mengen verdura cada dia.

L’estudi analitza una mostra de 28.818 nens d’entre tres i 12 anys. Segons Rafel Casas, director científic de la Fundació Thao, la dada més preocupant és la que fa referència als infants més petits. “Una tercera part dels infants que tenen obesitat als cinc anys la continuen tenint al final del període escolar, per això és tan important seguir treballant en la prevenció de l’obesitat i la intervenció des de la petita infància”.

L’estudi també conclou que un de cada quatre joves d’entre tres i 12 anys té excés de pes i, d’aquests, hi ha una prevalença a l’obesitat del 7,2% i al sobrepès, del 21,3%. Entre els infants d’entre tres i cinc anys la prevalença encara és més alarmant, del 14,9% en sobrepès i del 5,8% en obesitat. Això és degut, segons la Fundació, a la mala alimentació i als hàbits sedentaris.

Henri García, president de la Fundació Thao, assegura que “l’obesitat continua sent un dels majors reptes als quals s’enfronta actualment la salut pública i n’és especialment preocupant l’elevada prevalença en la primera infància”.