estudi plàstic i tortugues CRAM
Foto: CRAM

El CRAM alerta que el 92 % de les tortugues marines ingressades a l’àrea de clínica i rescat de la fundació durant el 2022 tenien restes de plàstics. En concret, l’any passat van atendre 70 exemplars —69 de l’espècie Caretta caretta i una de Chelonia Mydas—. El personal del centre va extreure’n 54 mostres, entre femtes i contingut digestiu, i en la majoria s’hi van trobar microplàstics.

Un bioindicador de l’estat del mar

Les tortugues marines tendeixen a ingerir restes de plàstics i també s’hi queden entortolligades. A banda, són animals amb una gran distribució espacial i que utilitzen des del fons marí fins a la superfície. Per això, són un bioindicador de l’estat de contaminació dels mars i els oceans.

Aquest és el quart any que es fa aquest estudi en col·laboració de Quadpack Foundation. Durant el 2022 es van analitzar 47 mostres de femtes de tortugues ingressades. En les analítiques es va trobar restes de làmina (31 %), filaments (14 %) i plàstic fragmentat (11 %).

estudi plàstic i tortugues CRAM
Foto: CRAM

A banda, també es va examinar el contingut digestiu d’animals morts. En concret, es van fer set necròpsies i en totes es van trobar restes de plàstics. Aquesta ingesta no va causar la mort de l’animal, però sí que va produir, en alguns casos, enteritis severa, amb dolor i anorèxia. Això fa que aquests exemplars siguin més vulnerables a amenaces, com la captura per arrossegament.

estudi plàstic i tortugues CRAM
Foto: CRAM

Entortolligament amb plàstics

També s’han atès dues tortugues amb entortolligaments i, en un dels casos, va caldre amputar membres. En aquests casos, si algú es troba un animal entortolligat, els experts demanen que no es retiri el material causant. La recomanació és trucar al 112 perquè l’assistència veterinària fa augmentar les possibilitats de recuperació de l’animal.

estudi plàstic i tortugues CRAM
Foto: CRAM