L’associació Exmenas ha reunit una quarantena de persones al Palau Alòs per parlar de casos personals i trencar estigmes que pateixen els joves estrangers tutelats i extutelats.

La jornada arriba després que l’associació hagi rebut moltes peticions d’estudiants interessats en el col·lectiu. La majoria centren els treballs finals de carrera en els menors estrangers tutelats i han volgut interessar-se per diferents ítems.

Lamiae Abassi i Shumn Uddin, membres de l’associació, expliquen que l’objectiu principal és explicar la situació del col·lectiu. “Visibilitzar que no tothom és dolent, que volen estudiar i treballar i seguir endavant amb les respectives vides”, reivindiquen. A més també han explicat com és el dia a dia i el recorregut que cada persona ha fet del país d’origen fins al de residència.

Molts dels estudiants que hi han assistit provenien del grau de periodisme. Andrea Vicente, per exemple, volia saber com el col·lectiu es veu representat als mitjans. “Saber si se senten estigmatitzats, o si veuen que és un sector molt criminalitzat en l’àmbit de la informació”, explica.