L’obertura d’un tanatori a l’antiga fàbrica dels germans Climent, situada al carrer dels Comtes de Bell-lloc, 76-79, genera molts dubtes a entitats i veïns de Sants. Des que l’Ajuntament va confirmar que havia atorgat la llicència a la funerària San Ricardo per instal·lar un tanatori en aquest edifici ―on abans hi havia un Happy Parc ― tot són incògnites pel veïnat que assegura no conèixer els detalls d’aquest futur equipament.

“Estem molestos per la manca de transparència, com s’ha publicat i com s’ha conegut l’existència d’aquest equipament”, explica Jordi Falcó, del Centre Social de Sants. Segons aquesta entitat veïnal, el govern actual no ha actuat com esperaven: “Un govern que fa de la transparència una de les seves grans voluntats polítiques, en aquest cas ha fallat molt”.

Preocupació per la mobilitat

Les preocupacions principals del veïnat ―pel que fa al futur tanatori― estan relacionades amb la mobilitat i amb la ubicació del negoci en un edifici patrimonial que està catalogat com a Bé d’Interès Local. Carlos Fernádez, veí de la zona, explica que aparcar és molt difícil, “gairebé impossible”.

Segons l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la construcció d’un tanatori en aquesta zona, realitzat per l’empresa Desarrollo, Organización y Movilidad, S.A. el febrer del 2019, tot i que “el tanatori no disposarà d’aparcament propi per als usuaris”, a l’estar situat en una zona amb una gran oferta, “la demanda serà absorbida sense cap dificultat”.

Aquest mateix document, publicat en el Pla especial urbanístic integral per la concreció d’ús i determinació de les condicions d’edificació de la parcel·la del carrer dels Comtes de Bell-lloc, 76-78, determina que “en ser una zona amb un teixit residencial consolidat i a les proximitat de l’estació de Sants, es localitza una gran oferta d’aparcaments en el subsol públics i privats”. A més, també es preveu que “en calçada s’han localitzat 83 places de zona verda als entorns del tanatori”.

L’estudi de mobilitat també preveu l‘increment de la mobilitat generada, tenint en compte els càlculs recollits durant tot un any en un centre de característiques similars, amb el mateix nombre de sales de vetlla. Segons aquestes dades, en un dia mig es calculen un 146 nous viatges, mentre que un dia de màxima afluència pot representar 430 viatges.

Tot i això, calculen que, segons el Pla de mobilitat urbana de Barcelona, només un 38,8 % assistiria en transport privat.

Altres incògnites

Els veïns, però, també es plantegen molts dubtes sobre com es conservarà aquest edifici, que forma part del patrimoni arquitectònic de Barcelona. A més, també qüestionen altres aspectes com l’ocupació de l’espai públic o l‘impacte en la vida del barri.

Aquestes dubtes es podrien resoldre el dilluns 24, quan és possible, segons el veïnat, fer una reunió, pendent de confirmar, entre els veïns, l’Ajuntament i la funerària per conèixer millor el projecte.

Com serà el futur tanatori?

Segons el pla especial el tanatori s’ubicarà essencialment en planta baixa. No obstant això, es preveu la
construcció d’una planta altell que pugui servir com a complement als serveis d’administració del tanatori.

Recreació digital del futur tanatori (font: Ajuntament de Barcelona)

En planta baixa hi haurà dues àrees diferenciades. D’una banda, la zona accessible al públic, incloent quatre sales de vetlla, un oratori i les dependències necessàries per a atenció als usuaris (recepció, oficina de contractació i assegurances, vestíbuls i serveis). D’altra banda, la zona no accessible al públic, necessària per al transport i tractament dels difunts.

Plànol no vinculant del tanatori (font: Ajuntament de Barcelona)