Les 26 famílies afectades pel retard en l’entrega de pisos de protecció oficial de Can Batlló ja han pogut entrar a viure als habitatges nous. Després d’un desajust entre les dades del cadastre i els solars on s’han construït, els veïns han hagut d’esperar gairebé mig any a poder entrar-hi. Per fer-ho, han signat un contracte de cessió d’ús en precari. D’aquesta manera, poden entrar a viure als edificis immediatament. Un cop es puguin inscriure els pisos en el registre es procedirà a la venda en règim de dret de superfície.

Una solució provisional per donar-los la clau de casa

Aquesta és la mesura provisional que han acordat el districte de Sants-Montjuïc i l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona, després de l’error administratiu comès. Els edificis de les promocions UP4 i UP8 no s’han pogut inscriure en el Registre de la Propietat de Barcelona per un desajust entre les dades del cadastre i els solars.

La solució arriba després d’una protesta

Les famílies havien denunciat la situació a l’audiència pública de Sants-Montjuïc i fa unes setmanes, coincidint amb el consell plenari, també havien realitzat una concentració a la porta districte. Els afectats asseguraven que alguns d’ells s’havien quedat sense contracte de lloguer i a d’altres els havien apujat el preu per arrendar els habitatges on vivien a causa de no poder entrar als pisos quan feia mesos que estaven acabats.

En aquestes noves finques dels carrers de Parcerisa i de la Constitució, situades al barri de la Bordeta, ja vivien els reallotjats del camí de la Cadena i altres beneficiaris d’habitatge social en règim de lloguer.